Sökning: "Jewish history in Sweden"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Jewish history in Sweden.

 1. 1. ”liksom Cato om Cartagos murar”: Erfarenhet och förväntan i Samfundet I.I: Judiska Intresset 1841–1875

  Magister-uppsats,

  Författare :Jens Carlesson; [2019-06-24]
  Nyckelord :Emancipation; Bildung; liberalism; liberalization; secularization; Swedish-Jewish; Jewish history in Sweden; Court Jews; the concept “Jew”; Mosaisk trosbekännare; Mosaic faith; reform-judaism; Stockholm; Gothenburg;

  Sammanfattning : This thesis examines the secret Samfundet I.I: Judiska Intresset (Society I.I: the Jewish Cause) which was founded in 1841 in Stockholm and opened a chapter in Gothenburg the same year. Its goal was to fight for emancipation and against anti-Judaism. LÄS MER

 2. 2. “The elephant in the room usually centres around Israel”

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Annemarie Ammer; [2018-12-21]
  Nyckelord :Thematic analysis; antisemitism; antisemitism among Muslims; organisational work;

  Sammanfattning : The Master’s thesis deals with the topic of antisemitism in Sweden and, as an aspect of that, focuses on antisemitic attitudes among Muslims. Antisemitism, the hostility towards Jews, has changed its forms of manifestation throughout history, but persists to the current day. LÄS MER

 3. 3. "Ett Barbariskt Röfwar-släkte" - Synen på främmande folkslag, samt bevisföringsmetoder i Carl Reftelius Historisk och Politisk Beskrifning Öfwer Riket och Staden Algier Ifrån år 1516 til och med år 1732

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Måns Ahlstedt Åberg; [2017]
  Nyckelord :Turks; Carl Reftelius; Swedish; Sweden; Algiers; North Africa; Barbary; eighteenth century; Enlightenment; ethnography; Moors; Arabs; Jews; status of women; evidence; empiricism; Edward Said; Orientalism; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Following the peace treaty between Sweden and the regency of Algiers in 1729, the first Swedish consulate was established in this city. One of the first employees at the consulate was a man named Carl Reftelius (d. LÄS MER

 4. 4. Now – let's eat! : en etnologisk studie om mat, minne ochtillhörighet i den svenskjudiska diasporan

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för historia och samtidsstudier

  Författare :Sofia Jonsson; [2013]
  Nyckelord :ethnology; diaspora; food; memory; religious; secular; Jewish youth; Jewish food culture; minority; integration; positionality; materiality; etnologi; diaspora; mat; minnen; religiös; sekulär; svenskjudiska unga vuxna; judisk matkultur; minoriteter; integration; positionalitet; materialitet;

  Sammanfattning : This master thesis is an ethnological study focusing members of a young, urban Jewishdiaspora in Sweden. The study's aim is to problematize and describe the relation between theJewish minority that is regarded as religious, and the secular normative majority societyregarded as non-religious. LÄS MER

 5. 5. Stulet kulturav? En studie kring repatriering av mänskliga kvarlevor och kulturföremål

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arkeologi

  Författare :Nina Trulsson; [2012]
  Nyckelord :cultural heritage; human remains; arkeologi repatriation; kulturföremål; kulturarv; repatriering; mänskliga kvarlevor; cultural objects; archaeology; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Recent discussions about a stolen cultural heritage have resulted in several repatriation claims from indigenous people. These claims are often considered a way to disengage from a coloni-al past. LÄS MER