Sökning: "Jewish"

Visar resultat 1 - 5 av 148 uppsatser innehållade ordet Jewish.

 1. 1. Vad är problemet med den besvärlige profeten? En receptionshistorisk analys av Hesekieltexten i Talmud-Bavli

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Kim Hesekiel Rosén; [2021-01-28]
  Nyckelord :Ezekiel; Ezekiel 1; Ezekiel 16; Ezekiel s vision; Exegesis; Tractate Hagigah 13; Hashmal; Hekhalot; Jewish Mysticism; Kabbalah; Merkavah; Mishnah; Reception-History; Reception-Theory; Siddur; Talmud-Bavli; Tanakh; Torah; Whore; Work of the Chariot; Zanah;

  Sammanfattning : This essay will examine the reception-history of Ezekiel in Talmud-Bavli, tractate Hagigah 13a, where the issues about Ezekiel are discussed to a length by the Tannaim and Amoraim of their times. This chapter is often (mis)understood as constituting heavy criticisms of the Prophet, when in fact the Sages are underlining the books highly sacred and most holy literary content. LÄS MER

 2. 2. Tolkningsproblemet i 1 Kor 7:21 ur ett mottagarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Tove af Geijerstam; [2021-01-28]
  Nyckelord :Exegetics; First Corinthians; 1 Cor 7.21; Paul; slavery; manumission; antiquity; Jewish law; Greek law; Roman law; Corinth; semantical analysis; grammatical analysis; structural analysis; receiver; interpretation;

  Sammanfattning : The thesis examines possible ways of understanding 1 Corinthians 7.21 in the context of especially 1 Corinthians 7.17–24 and generally the whole of chapter 7. LÄS MER

 3. 3. En kvardröjande strålglans : En studie om mystik och kabbalah i judisk liturgi i Stockholm från 1800-tal och i dag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Simon Frödeberg Karlin; [2021]
  Nyckelord :Mysticism; kabbalah; judendom i Sverige; liturgi; receptionshistoria; receptionsteori; hermeneutik; Hans-Georg Gadamer; Hans-Robert Jauss; Stockholm; teologi; merkavah; hekhalot.;

  Sammanfattning : This study strives to chart the occurrence of mystic and kabbalistic influences inthe textual liturgic material of Jewish prayer books - siddurim - in Stockholm,during the 19th century as well as of today. Two prayer books, both focusing onthe prayer service for sabbath and festivals, were studied and compared to amaterial corresponding to a more traditionally inclined ashkenaz liturgy. LÄS MER

 4. 4. Bilingual Peace Education in Israel: A case study on The School for Peace at Neve Shalom/ Wahat al-Salam : The path towards peaceful behaviours and social integration among Arabs and Jews

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jasmin Khwaiter; [2021]
  Nyckelord :Bilingual peace education; Israeli education; behaviours; social integration; Jürgen Habermas’s theory of communicative action; The School of Peace; Neve Shalom Wahat al-Salam;

  Sammanfattning : This essay examined how bilingual peace education can promote peaceful behaviours and social integration among otherwise segregated Arab- Israelis and Jewish- Israelis. By using The School for Peace at Neve Shalom/ Wahat al-Salam as a case study, accompanied with Jürgen Habermas theory of communicative action and New institutionalism with a conflict critical approach, we observed the behavioural mechanisms of institutions and social interactions. LÄS MER

 5. 5. Användandet av veto för nationella intressen - En kvalitativ undersökning av USA:s argumentation vid deras användning av veto i säkerhetsrådet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Tin-Tin Boman Lindelöf; [2021]
  Nyckelord :Veto; säkerhetsrådet; offensiv realism; Mearsheimer; Israel; Palestina; History and Archaeology;

  Sammanfattning : I flera årtionden har konflikten mellan Israel och Palestina härjat i mellanöstern och varit ett hot mot freden. Konflikten går långt tillbaka i tiden men eskalerade kraftigt då Storbritannien lämnade över mandatet av det palestinska territoriet till FN, kort efter andra världskrigets slut, som i sin tur fattade beslutet om att försöka skapa en tvåstatslösning för territoriet. LÄS MER