Sökning: "Jhon Larsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jhon Larsson.

  1. 1. Våga möta den förbjudna sorgen : En kvalitativ studie om hur verkssamhetssamordnare arbetar med skuld och skam hos föräldrar till deltagare inom daglig verksamhet

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

    Författare :Felicia Ohlin; Jhon Larsson; [2018]
    Nyckelord :Guilt; shame; grief; parents; daily activities; Skuld; skam; sorg; föräldrar; daglig verksamhet;

    Sammanfattning : The purpose of the study was to, from the perspective of the operation coordinators, highlight guilt- and shame in parents whose children have a disability and are covered by the LSS- effort daily activities. Furthermore, to explore how guilt in shame with parents in face of their disabled child affect the work for operations coordinators within daily activities. LÄS MER