Sökning: "Jihad Khalil"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Jihad Khalil.

 1. 1. Modersmålsundervisningen i arabiska Möjligheter, Utmaningar och glädjeämnen sett ur olika perspektiv på ett urval av grundskolor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Jihad Khalil; [2019-03-28]
  Nyckelord :Modersmål; modersmålsundervisning; hemspråk; flerspråkighet; sociokulturell;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med detta arbete är att med en intervjuundersökning få kunskap om hur arabiska modersmålslärare, elever och rektorn till modersmålsenheten i en västsvensk kommun upplever modersmålsundervisningen. Vilka fördelar, svårigheter, utmaningar och framgångsfaktorer uppstår i samband med detta uppdrag?Teori:Studien om modersmålsundervisning utgår från en sociokulturell teori. LÄS MER

 2. 2. Love as Seen in selected poems of  Robert Browning

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Jihad Khalil; [2017]
  Nyckelord :Victorian age; Browning; Love; Victorian Female;

  Sammanfattning : This study explores the concept of love in some of Browning`s poems during the Victorian era in which he tried to discuss love from his own perspective. Thus the study explains the concept of love which has been a main theme in some of Browning`s poems.  My study will illustrate using the feminist theory. LÄS MER

 3. 3. Poetic imagery and symbolism in Nizār Qabbānī's elegy Balqῑs

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Jihad Khalil; [2015-06-16]
  Nyckelord :arabiska; Nizār Qabbānī; poetic imagery; symbolism; Balqῑs;

  Sammanfattning : This study investigates the poetical images, and Arabism, in Nizār Qabbānī's poem Balqῑs. Nizār Qabbānī was able to create a poem that is a mixture of elegy, praise, and satire. Studying this poem enables us to see his distinctive poetical experiment. LÄS MER