Sökning: "Jill Grolander"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jill Grolander.

 1. 1. Lights out -Music on, En systematisk litteraturöversikt om musikens inverkan på säker vård inom den intraoperativa vårdkontexten

  Magister-uppsats,

  Författare :Jill Grolander; Emeli Heyne; [2019-06-20]
  Nyckelord :Music; patient safety; communication; intraoperative; operating theatre; operating room;

  Sammanfattning : Background: Music was played in an OR already as early as the beginning of the 20th century. It has since been proven to be a powerful stimulus for the brain and can lead to positive effect of improved concentration, sensory-motor function and heightened feelings. LÄS MER

 2. 2. ”Ett tillstånd ingen vill ha” Intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av att förebygga och vårda patienter med intensivvårdsrelaterat delirium

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Emma Bedö; Jill Grolander; [2012]
  Nyckelord :delirium; intensive care; prevention; nurses experiences;

  Sammanfattning : Patienter som vårdas på en intensivvårdsavdelning (IVA) är där på grund av allvarlig sjukdom eller skada. Många av dessa patienter drabbas av intensivvårdsrelaterat delirium som räknas som en vanlig komplikation av att vårdas på IVA. LÄS MER