Sökning: "Jill bjerrehus"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jill bjerrehus.

  1. 1. ”Ett enklare språk”. En undersökning av svåra ord i lättlästa nyhetsartiklar riktade mot inlärare av svenska

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

    Författare :Jill Bjerrehus; [2021-06-24]
    Nyckelord :andraspråksinlärare; sfi; lättläst; enkät; lexikogrammatisk analys; Radio Sweden;

    Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur personer som är inlärare av svenska uppfattar svåra ord i lättlästa nyhetsartiklar. Målgruppen för undersökningen är elever som studerar på de högre nivåerna av sfi. LÄS MER