Sökning: "Jim From"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade orden Jim From.

 1. 1. Fluxes from the reduction of a gauge theory on a squashed three-sphere

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teoretisk fysik

  Författare :Jim Lundin; [2021]
  Nyckelord :Supersymmetric Localization; Dimensional Reduction; Hopf fibration; Fluxes;

  Sammanfattning : We present the supersymmetry and localization of an N=2 theory on S3b along with that of an N=(2,2) theory on S2. Performing the dimensional reduction of the theory on S3b produces a theory on S2 with no flux-sectors. LÄS MER

 2. 2. Trust in Sharing Economy

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Jim Lindström; AKM Monjur Morshed; [2020]
  Nyckelord :Trust; sharing economy; e-commerce; service;

  Sammanfattning : Research questions: What different factors impact trust in sharing economy platforms and sharing economy service providers? Purpose:     The study aims to explore which factors create trust towards the sharing economy platforms and actors providing the service, and mainly the potential relationships between the trust factors Method:      The study was conducted with a quantitative approach. A survey was used for data collection. LÄS MER

 3. 3. Measuring resistivity in a contactless fashion

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Synkrotronljusfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Jim Klintrup; [2020]
  Nyckelord :resistivity; magnetic; field; diffusive; eddy; current; coils; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : The aim of this thesis work was to develop a rig to measure the resistivity of a metal sample. The initial testing of the rig would be done at room temperature and calibration of the setup would be done with aluminum samples and then metallic alloys would be studied. LÄS MER

 4. 4. Pergamentsundersökningen : Arbetet med de medeltida pergamentsomslagen 1930- 1984

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Jim Holm; [2020]
  Nyckelord :Arkivkunskap; pergamentomslag;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks arbetet med att identifiera och registrera de pergamentsomslag som finns bevarade i våra statliga arkiv kring räkenskapshandlingar från 1500- 1600-talet. Omslagen i pergament är däremot äldre, 1000- 1500-tal, och tagna ur böcker som vanligen härstammade från katolska kloster och landskyrkor. LÄS MER

 5. 5. Optimering av slamuttag vid Görvälns vattenverk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Jim Hamring Ganding; [2020]
  Nyckelord :Slamuttag; kemisk fällning; kemisk flockning; ALG; vattenverksslam; teoretisk slamproduktion;

  Sammanfattning : Norrvatten producerar dricksvatten till cirka 600 000 av Stockholms invånare. Råvattnet är ytvatten som kommer från Mälaren. Innan vattnet är klart att distribueras som dricksvatten genomgår det en rad olika processteg varav ett är kemisk fällning följt av sandfiltrering. LÄS MER