Sökning: "Jimena Cármenes"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jimena Cármenes.

  1. 1. Pedagogisk handledning ett kompetensutvecklande verktyg? En studie om specialpedagogens roll i pedagogisk handledning

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

    Författare :Jimena Cármenes; Louise Hillmann; [2019]
    Nyckelord :handledning; skolledare; specialpedagogik; systemteori;

    Sammanfattning : Då vi påbörjade utbildningen till specialpedagoger förväntade vi oss att få kunskap om och redskap för att bedriva specialpedagogiskt arbete i olika verksamheter. I vår tredje kurs introducerades samtal och handledningens roll som verktyg för professionsutveckling, vilket vi såg som en viktig och intressant del för oss att fördjupa oss mer i. LÄS MER