Sökning: "Jimi Kan"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Jimi Kan.

 1. 1. Entreprenadarbetens påverkan på klimatet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Jimi Wells; Markus Rembring; [2021]
  Nyckelord :Klimatpåverkan; LFM30; Beräkningsverktyg; Benchmarking; Livscykelanalys; Fallföretaget; Hållbarhetsredovisning; Klimatdeklaration; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Studien syftar till att ta fram rekommendationer och råd kring hur klimatpåverkan från anläggningsentreprenader kan beräknas och redovisas. Detta genom att undersöka hur andra aktörer inom branschen agerar i frågan och kartlägga modeller och verktyg för klimatberäkningar. LÄS MER

 2. 2. Den digitaliserade idrottsundervisningen : En studie om uppfattningen kring användandet av digitala verktyg i idrottsundervisningen på gymnasienivå

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Jimi Ljungqvist; [2020]
  Nyckelord :Digitalisering; digitala verktyg; idrottsundervisning; gymnasiet; digital kompetens.;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka vilken roll digitala verktyg har i idrottsundervisningen på gymnasienivå. Målen med studien är att undersöka idrottslärares egen uppfattning om användandet av digitala verktyg samt vilken påverkan digitaliseringen har i idrottslärarens egen idrottsundervisning. LÄS MER

 3. 3. Attityder till arbetslöshet : En kvantitativ attitydstudie om arbetslöshet med fokus på klass, kön och erfarenhet av arbetslöshet.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Jimi Löfman; Martina Zetterqvist; [2016]
  Nyckelord :attityd; arbetslöshet; arbetsetik; stigma; klass; könsskillnader;

  Sammanfattning : Utifrån Zygmunt Baumans teori om arbetsetik och Stefan Svallfors resonemang om klassbaserade attityder avser denna studie att analysera attityder till arbetslöshet med fokus på klasskillnader men även andra tänkbara faktorer. Att människor i olika klasser har liknande intressen, normer och sätt att betrakta samhället på har tidigare forskning observerat. LÄS MER

 4. 4. Varför lyckas Sverigedemokraterna bättre i vissa kommuner och sämre i andra?: en jämförande fallstudie av Svedala och Staffanstorps kommun

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Simon Almqvist; Jimi Månsson; [2013]
  Nyckelord :Sverigedemokraterna; Svedala kommun; Staffanstorps kommun; efterfrågan; utbud; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats syfte är att undersöka orsakerna till att Sverigedemokraterna nått framgångar i vissa kommuner medan partiet misslyckats i andra. Studien jämför Svedala och Staffanstorps kommun och reder ut varför SD fått över 16 % av rösterna i den förstnämnda och endast 5 % i den sistnämnda. LÄS MER

 5. 5. Ska vi räkna plus eller addition?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Akademin för teknik och miljö

  Författare :Jimi Lindell; [2010]
  Nyckelord :matematik; begrepp; terminologi; språk; inlärning;

  Sammanfattning : Denna undersökning vill ge en bild av hur det kan se ut i ett klassrum vad gäller användningen av språket på matematiklektionerna – varför använder vi flera olika ord för samma sak? Den vill även väcka tankar hos lärare och blivande lärare i matematik för skolans tidigare år samt även förskolan, om hur användningen av språket i matematiken kan komma att påverka eleverna vid senare studier. För att se hur det kan se ut så har en klass på mellanstadiet och deras lärare observerats och intervjuats. LÄS MER