Sökning: "Jimmie Asp"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jimmie Asp.

  1. 1. Utveckling av e-handel med ASP.NET AJAX

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Institutionen för kommunikation och design; Högskolan i Kalmar/Institutionen för kommunikation och design; Högskolan i Kalmar/Institutionen för kommunikation och design

    Författare :Henrik Johansson; Tommy Skålberg; Jimmie Grunditz; [2008]
    Nyckelord :e-handel; ajax; asp.net; webbutveckling; databas; användargränssnitt;

    Sammanfattning : Denna rapport behandlar utvecklingen av en webbaserad e-handelslösning där nya tekniker för utveckling tillämpas. Olika tekniker för att skapa ett rikare och mer interaktivt gränssnitt beskrivs. LÄS MER