Sökning: "Jimmie Fredriksson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jimmie Fredriksson.

  1. 1. Konstruktionen av en strimlare för kasserat PLA : En maskinkonstruktion

    M1-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

    Författare :Jens Andreasson; Jimmie Fredriksson; [2022]
    Nyckelord :Strimlare; Produktutveckling; PLA; PLA-plast; Återbruk; 3d-skrivare; Granulator; Lameller; FEM;

    Sammanfattning : Detta examensarbete har ämnat konstruktionen av en strimlare för att sönderdela kasserad PLA-plast från 3d-skrivarna i verkstaden på Mälardalens universitet. Målet med detta arbete var att underlätta återvinning men även möjliggöra återbruk av materialet genom att skapa nytt filament av den sönderdelade plasten som åter kan användas av 3d-skrivarna och därmed minska behovet av att köpa in nytt filament. LÄS MER