Sökning: "Jimmie Hellström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jimmie Hellström.

  1. 1. Ät rätt – Lev väl!

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

    Författare :Jimmie Hellström; [2020-08-17]
    Nyckelord :Ehälsolitteracitet; Fysisk aktivitet; Hälsobudskap; Hälsopromotion;

    Sammanfattning : Kandidatuppsats 15 hpProgram: Hälsopromotion med inriktning kost vid Göteborgs universitetNivå: GrundnivåHandledare: Marianne Pipping EkströmExaminator: Cecilia Magnusson SporreAntal sidor: 42 (inklusive bilagor)Termin/år: Vt 2020Nyckelord: Ehälsolitteracitet, Fysisk aktivitet, Hälsobudskap, Hälsopromotion,Kommunikation, Kommunikationsprocessen, Sociala medier,.. LÄS MER