Sökning: "Jimmie Tapper"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jimmie Tapper.

 1. 1. Mångfald -En kvalitativ studie om arbetet med mångfald inom Skatteverket.

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Författare :Valdete Tahiri; Jimmie Tapper; [2009]
  Nyckelord :Diversity management; Ledarskap; Mångfaldsarbete; Mångfaldsplan; Skatteverket. Diversity management; Leadership; Diversity work; Diversity Plan and Skatteverket. ;

  Sammanfattning : Abstract Vi lever i ett samhälle där arbetsmarknaden ständigt utvecklas och aktörerna på arbetsmarknaden blir allt fler. Vi har valt att belysa begreppet mångfald och anledningen till att vi valde att studera mångfald är att inom svensk forskning berörs knapp mångfaldsfrågor. LÄS MER

 2. 2. Effekten av könshomogen idrottsundervisning för flickor i årskurs 5

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Författare :Meysam Alipour; Jimmie Tapper; [2007]
  Nyckelord :Könsseparerad; idrottsundervisning; psykologi;

  Sammanfattning : Abstract Syftet med att studera detta är att undersöka anledningen till den könsuppdelade idrottsundervisningen samt vilka effekterna blivit med fokus på flickornas situation. Detta har vi gjort genom att bedriva observationer i två olika skolor i Blekinge, där en av skolorna fortfarande har gemensam idrott och den andra skolan övergått till könsuppdelad idrottsundervisning. LÄS MER