Sökning: "Jimmy Andersson"

Visar resultat 11 - 15 av 29 uppsatser innehållade orden Jimmy Andersson.

 1. 11. Hundra år av svenskhet En studie av Vidi, Den Svenske Nationalsocialisten, Nydemokraten och SD-Kuriren

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Nils Gruvebäck; Rebecca Lundberg; [2015-08-28]
  Nyckelord :Nationalism; Sverigedemokraterna; Ny demokrati; Nationalsocialistiska Arbetarepartiet; Vidi; svenskhet; svenskfientlighet; den andre; kritiska vithetsstudier; gestaltning;

  Sammanfattning : Bachelor’s Thesis in JournalismTitle: One Hundred Years of Swedishness. A Study of Vidi, Den Svenske Nationalsocialisten, Nydemokraten and SD-kurirenAuthors: Nils Gruvebäck and Rebecca LundbergAcademic term and year: Spring term 2015Department: Journalism, Media and CommunicationSupervisor: Tomas Andersson OdénExaminer: Mathias A. LÄS MER

 2. 12. Define responsive design for web-forms using layout editor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT); KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Robin Andersson; Jimmy Hytönen; [2015]
  Nyckelord :Forms; Responsive Web Design; XML; Javascript; Gridster; Formulär; Responsiv Webb Design; XML; Javascript; Gridster;

  Sammanfattning : There has recently been an emergence of new devices in which users can access the web. These devices have significantly smaller screen sizes than the more common desktop. This results in that the approach to designing web content has to be changed. LÄS MER

 3. 13. Livet som lärare : - En tidsgeografisk studie över gymnasielärares yrkesvardag

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Jimmy Andersson; [2014]
  Nyckelord :Arbetstidsanvändning; gymnasielärare; arbetsvillkor; undervisningskvalité; tidsgeografi;

  Sammanfattning : En lärares kärnuppdrag kan ses handla om att få alla elever att uppnå de nationella målen. En läraresarbetstid kan konstateras vara en viktig resurs i detta arbete och hur den används kan ses skapaförutsättningar för kvalité och likvärdighet i skolan. LÄS MER

 4. 14. 你能想象出來嗎? : Using mnemonics with distributed practice and practice testing to facilitate learning of Chinese characters

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Rickard Andersson; Jimmy Jonecrantz; [2013]
  Nyckelord :People Placing Method; Chinese characters; Keyword Mnemonic; Practice Testing; Distributed Practice;

  Sammanfattning : This study investigates student experiences of the experimental memory technique called the People Placing Method, which is a collection of adapted learning techniques. This study looks at the students’ experiences of using this experimental method, using an individual pscychological theoretical framework. LÄS MER

 5. 15. CFD simulation of a secondary methane reformer

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för kemi- och bioteknik

  Författare :Isaac Nilsson; Jimmy Andersson; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER