Sökning: "Jimmy Andersson"

Visar resultat 16 - 20 av 29 uppsatser innehållade orden Jimmy Andersson.

 1. 16. Skillnader i arbetet enligt säkerhetspolicyn och arbetet i verkligheten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Jimmy Andersson; [2013]
  Nyckelord :Informationssäkerhet; Informationssäkerhetspolicy; Strategi; Efterlevnad och Fallstudie.;

  Sammanfattning : Information är en viktig tillgång för organisationer och därför är också informationssäkerhet viktigt för företag som vill skydda sin information. Företag inför informationssäkerhetspolicys som är en syn på hur företagets ledning vill att informationssäkerheten ska skötas. LÄS MER

 2. 17. Kampen om kunderna : En studie av konkurrensen mellan centrumhandeln och externhandeln i Växjö

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper, KV

  Författare :Jimmy Andersson; [2013]
  Nyckelord :Centrumhandel; Externhandel; Växjö;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 18. Ställtidsoptimering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Jimmy Bertilsson; Joakim Andersson; [2012]
  Nyckelord :Setup time optimization; setup; optimization; Ställtidsoptimering; ställtid; optimering;

  Sammanfattning : Emhart Glass AB är världsledande företag inom glasflasktillverkning. Dekonstruerar automatiserade maskiner som formar glasflaskor. I Sverige finns dettvå fabriker, en i Örebro och en i Sundsvall. I Örebro tillverkar man främstreservdelar och nya delar till maskinerna medan man i Sundsvall monterar ihopmaskinerna. LÄS MER

 4. 19. SETUP TIME OPTIMIZATION

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Joakim Andersson; Jimmy Bertilsson; [2012]
  Nyckelord :setup; set; up; time; optimization; optimisation; analysis; SMED; ställ; ställtid; inre; yttre; optimering; analys; SMED;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Emhart Glass AB är världsledande företag inom glasflasktillverkning. De konstruerar automatiserade maskiner som formar glasflaskor. I Sverige finns det två fabriker, en i Örebro och en i Sundsvall. I Örebro tillverkar man främst reservdelar och nya delar till maskinerna medan man i Sundsvall monterar ihop maskinerna. LÄS MER

 5. 20. Defining Nostalgia and Its Functions: A Review

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Jimmy Andersson; [2011]
  Nyckelord :Homesickness; Melancholia; Depression; Emotional memory; Olfactory; Positive emotions; Triggers;

  Sammanfattning : Nostalgia is a psychological phenomenon we all can relate to but have a hard time to define. What characterizes the mental state of feeling nostalgia? What psychological function does it serve? Different published materials in a wide range of fields, from consumption research and sport science to clinical psychology, psychoanalysis and sociology, all have slightly different definition of this mental experience. LÄS MER