Sökning: "Jimmy Andersson"

Visar resultat 21 - 25 av 29 uppsatser innehållade orden Jimmy Andersson.

 1. 21. Från Värendsvallen till Arenastaden : En studie om Smålandspostens nyhetsrapportering angående uppförandet av fotbolls- och ishockeyarenorna på Värendsvallen och Arenastaden i Växjö

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper, KV; Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper, KV

  Författare :Jimmy Andersson; Carl Glantz; [2011]
  Nyckelord :Smålandsposten; värendsvallen; arenastaden; fotboll; ishockey;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 22.  Att bedriva litteraturundervisning på grundskolan. Finns det några skillnader mellan olika lärare? : - Spelar kön, ålder och erfarenhet någon roll?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Marie Andersson; Jimmy Karlsson; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 23. Produktkonfigurator

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Data- och elektroteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Data- och elektroteknik

  Författare :Lucas Björkman; Jimmy Erixon; [2010]
  Nyckelord :Produktkonfigurator; Konfiguration; Kompatibilitet; Windows Presentation Foundation; C#; Microsoft SQL-Server 2008 Express;

  Sammanfattning : Rapporten presenterar skapandet av en produktkonfigurator och flera förslag på hur den kan förbättras. Uppdraget gavs av System Andersson till två studenter på Jönköpings Tekniska Högskola som genomförde detta som sitt examensarbete. LÄS MER

 4. 24. Anpassad modellering Ett ramverk för att skapa användbara modeller inom systemutveckling

  C-uppsats, IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

  Författare :Jimmy Andersson; Sven Axelsson; [2009-06-30]
  Nyckelord :Modell; modellering; ramverk; principer; systemutveckling; modelldriven utveckling; agil modellering;

  Sammanfattning : Modeller används ofta som ett hjälpmedel för att hantera komplexasystemutvecklingssituationer. Det råder dock delade meningar om hur man på bästa sätt böranvända modeller. I denna studie har vi tittat närmare på perspektiv där modellerna står icentrum för systemutvecklingen respektive används som ett hjälpmedel för densamma. LÄS MER

 5. 25. Yrkesrelaterad stress inom kommunal hemsjukvård ur ett vårdarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur; Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur; Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur

  Författare :Jimmy Andersson; Tina Söderlund; Martina Wennerberg; [2009]
  Nyckelord :Yrkesrelaterad stress; upplevelser; kommunal hemsjukvård; vårdpersonal;

  Sammanfattning : .... LÄS MER