Sökning: "Jimmy Dahl"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jimmy Dahl.

  1. 1. Virtuell träningscoach för webben

    Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

    Författare :Jimmy Dahl; [2010]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Targitude Handelsbolag har en konceptuell idé om att erbjuda användare en webbaserad träningsdagbok med ett innovativt gränssnitt och ett system som kan ge användaren förslag på passande träning beroende på användarens kondition. En träningsdagbok är vanligtvis utformad som en vanlig dagbok och är ett hjälpmedel för träningsaktiva att följa upp sin träning. LÄS MER