Sökning: "Jimmy Engström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jimmy Engström.

 1. 1. Viljan till förändring : Har beroendebehandlare i Sverige ett medvetet sätt att framkalla och underhålla motivationen hos klienterna? Utifrån ett SDT-perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Jimmy Engström; [2019]
  Nyckelord :Villighet; SDT; self determination theory; behandlare;

  Sammanfattning : Arbetet handlar om motivation inom beroendevården i Sverige. Beroende av alkohol och andra droger har arbetats med i flera tusen år på olika sätt och med olika framgång. Allt ifrån inlåsningar på psykiatriska institutioner till elchocker. LÄS MER

 2. 2. When do firms use different types of supplier evaluation techniques?

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :John Aspemar; Jimmy Engström; [2009]
  Nyckelord :buyer-supplier relationships; supplier evaluation techniques; strategic purchasing; portfolio model;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to investigate what supplier evaluation techniques that are used in different types of supplier relationships. In the study we have found eight supplier evaluation techniques that are used either before establishing a supplier relationship, during the relationship or after. LÄS MER