Sökning: "Jimmy Holm"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jimmy Holm.

 1. 1. Hot Spot mapping - A spatial and methodological approach to analyzing outdoor crimes in Malmö.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Jimmy Holm; [2018]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis aim to visualize and explore the methodological approach to finding the spatial patterning of crime through a geographical information system as a means for future guidance within spatial crime analysis. The analysis was applied to outdoor crimes for the city of Malmö in the year 2007. LÄS MER

 2. 2. "Är huvudet ont kan kroppen lida" : Nutrition till patienter med traumatisk skallskada- en journalgranskningsstudie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Malin Marklund; Jimmy Holm; [2016]
  Nyckelord :Traumatisk skallskada; intensivvård; omvårdnad; sjuksköterska; nutrition; kön; vikt; ålder;

  Sammanfattning : Bakgrund. Inom svensk intensivvård vårdas 10615/1 000 000 invånare årligen till följd av traumatiska skallskador. Inom patientgruppen ses risk för infektioner, funktionsnedsättning och mortalitet. Ytterligare ses risk för malnutrition, vilket föranleder risk för infektioner, förlängd vårdtid och respiratorinducerade komplikationer. LÄS MER