Sökning: "Jimmy Holmberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Jimmy Holmberg.

 1. 1. Så som bara den som bedragits kan älska : En narratologisk och semiosfärisk undersökning av Per Anders Fogelströms Mina Drömmars Stad

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Litteraturvetenskap

  Författare :Sona Hellman; [2019]
  Nyckelord :Narratology; narrative analysis; the semiosphere; Per Anders Fogelström; Mina drömmars stad; City of dreams; home; environment; A universe of the mind – A semiotic theory of culture;

  Sammanfattning : The aim of this essay, As only the deceived one can love, is to investigate the city character in the book Mina drömmars stad (City of dreams) by swedish author Per Anders Fogelström. I will do this by using narratology and making a narrative analysis of the city as a protagonist, with help from Jimmy Vulovic’s Narrativanalys (”narrative analysis”) and Claes Göran Holmberg’s & Anders Ohlssons Epikanalys – En introduktion (”epic analysis – an introduction”). LÄS MER

 2. 2. Musik i fritidshemmet

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Jimmy Holmberg; [2011]
  Nyckelord :musik; fritidshemmet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Det kalla krigets tid i gymnasielitteraturen : en komparativ studie av fyra läromedel inom historieämnets A-kurs

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Växjö universitet/Institutionen för pedagogik; Växjö universitet/Institutionen för pedagogik

  Författare :David Lundmark; Jimmy Holmberg; [2006]
  Nyckelord :Det kalla krigets tid; gymnasielitteratur; läroboksanalys; komparativ studie;

  Sammanfattning : I denna uppsats analyseras och jämförs fyra olika gymnasieläroböcker inom historieämnets A-kurs. En väsentlig avgränsning som görs är att endast det kapitel som specifikt behandlar det kalla krigets tid studeras. LÄS MER