Sökning: "Jimmy Kling"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jimmy Kling.

 1. 1. Balancing of Novel Engine Designs

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för tillämpad mekanik

  Författare :Jimmy Kling; Salif Ramadan Feim; [2014]
  Nyckelord :Balancing; Adams View; Engine design; Volvo GTT; Volvo ATR;

  Sammanfattning : Many manufacturers of heavy duty vehicles are continually developing their engines in order to meet regulations and customer demands. Up until recently the primary focus has been on development of the design of the engines to meet government emission regulations and is now shifting more towards the improvement of the overall engine efficiency. LÄS MER

 2. 2. Applicering av set-based-metod vid produktutveckling av fixtur och modellbil

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för signaler och system

  Författare :Emil Hansson; Jimmy Kling; Maria Ludvigsson; Niklas Palmkvist; Johan Wolgers; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER