Sökning: "Jimmy Konradsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jimmy Konradsson.

 1. 1. Från Andrew Lloyd Webber till Rocky Balboa : Intertextualitet i Håkan Hellströms texter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Jimmy Konradsson; [2022]
  Nyckelord :håkan hellström intertextualitet textsamspel röster;

  Sammanfattning : Håkan Hellström är en av Sveriges största artister och mest prisbelönade låttextförfattare. Syftet med studien är att undersöka hur Hellström använder intertextualitet i sitt textförfattande samt vilka effekter som uppnås. LÄS MER

 2. 2. Den moderna svenska pop/rock-låttexten : Grammisvinnare och Håkan Hellström

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi

  Författare :Jimmy Konradsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna kandidatuppsats undersöker jag företeelser i svenska moderna (2000-talet och framåt) pop/rock- låttexter. Jag försöker ta reda på vad som kännetecknar de bästa texterna kontra ”mindre bra” sådana. Detta gör jag genom korpusanalys med avseende på allmän statistik, läsbarhet, ordklass- och ordfrekvenser. LÄS MER