Sökning: "Jimmy Sandgren"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jimmy Sandgren.

 1. 1. Economic Preference and Attitudes Towards Alternative Ways to Finance Public Transport

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Ellinor Bernsro; Jimmy Sandgren; [2021-08-17]
  Nyckelord :economic preferences; travel behavior; public policy; fare-free public transport; Västra Götaland;

  Sammanfattning : The public transportation system in the region of Västra Götaland elicits quick and efficient travel, while, simultaneously, decreasing the negative effects of driving. However, the system suffers from various problems, mainly fare-evasion. LÄS MER

 2. 2. Gamla konkurrenter – ny marknad : En komparativ studie av Aftonbladet.se och Expressen.se

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Jimmy Hansson; Peter Sandgren; [2007]
  Nyckelord :Aftonbladet; Expressen; Internettidning; webbtidning;

  Sammanfattning : Denna undersöknings syfte är att studera fenomenet mediekonvergens genom att jämföra två traditionella medieföretag, Aftonbladet och Expressen, som tidigare endast agerat på pressmarknaden. De har båda tagit steget in i den digitala världen genom att lansera nätupplagor av sina respektive tidningar. LÄS MER