Sökning: "Jimmy Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Jimmy Svensson.

 1. 1. Hållbart ledarskap, talangutveckling och karriärövergång från junior till senior för manliga specialidrottselever i bandy

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Jimmy Svensson; [2022]
  Nyckelord :Specialidrott; hållbart ledarskap; talangutveckling; karriärövergångar;

  Sammanfattning : Studien utforskar vad tränare/lärare för manliga specialidrottselever med bandyinriktning anser om de faktorer som påverkar spelarnas talangutveckling och karriärövergång från junior till seniornivå. Studien undersöker även vad tränare/lärare anser om deras eget ledarskap, är uppsatta målsättningar hållbara och vilka strategier i ledarskapet till spelarnas talangutveckling och karriärövergång till seniornivå har de identifierat. LÄS MER

 2. 2. Baskatjoner i yt- och grunt grundvatten i Forsmarksområdet : Kontroller, trender och relation till slutförvaret av använt kärnbränsle

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Jimmy Svensson; [2022]
  Nyckelord :Base cations; Forsmark; trends; bentonite clay; Baskatjoner; Forsmark; trender; bentonitlera;

  Sammanfattning : Svensk Kärnbränslehantering AB beslutade 2009 att bygga ett slutförvar av använt kärnbränsle i anslutning till kärnkraftverket i Forsmark. Tekniken för slutförvaret går ut på att omge kapslarna med bentonitlera som skydd mot vatten och bergsrörelser. LÄS MER

 3. 3. Talangutveckling, karriärövergång och ledarskap : En studie med manliga specialidrottselever om deras upplevelse av karriärövergången från junior till senior nivå

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Jimmy Svensson; [2022]
  Nyckelord :Specialidrott; ledarskap; talangutveckling; karriärövergångar;

  Sammanfattning : I studien undersöktes forskning och teorier om ledarskap, samt specialidrottselevers upplevelse om talangutveckling, ledarskap och karriärövergångar och hur de talar om dessa aspekter. Med teoretiska inhämtningen av tidigare forskning och undersökningen av specialidrottselevers upplevelse kommer datainsamlingen tillsammans skapa en större förståelse för specialidrottselevers upplevelse av karriärövergången från junior till seniornivå. LÄS MER

 4. 4. Kommersiella aktörers tredjelandsöverföring av personuppgifter efter Schrems II : GDPR-efterlevnad efter EU-domstolens ogiltigförklarande av Privacy Shield, och EU-domstolens uttalanden om acceptabel lägsta nivå för skyddet av personuppgifter

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Josef Bolin; Jimmy Svensson; [2021]
  Nyckelord :GDPR; personuppgifter; tredjelandsöverföring; cloud act; schrems; integritet; personuppgiftsskydd; affärsrätt; EU; EU-rätt; dataskydd; dataskyddsförordning; privacy shield;

  Sammanfattning : Sedan GDPR trädde i kraft har skyddet för personuppgifter stärkts och harmoniserats inom EU. GDPR tillförsäkrar fysiska personer en grundläggande rättighet till skydd för personuppgifter. Den som behandlar personuppgifter åläggs ett särskilt ansvar. Enligt huvudregeln är det förbjudet att överföra personuppgifter till tredjeland. LÄS MER

 5. 5. Larmanalys för Vattenfall Vattenkrafts produktionsanläggningar längs Göta Älv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Jimmy Augustsson; Kristoffer Printz; Erik Svensson; [2018]
  Nyckelord :Vattenkraft; elkraft;

  Sammanfattning : Vattenfall Vattenkraft AB äger 57 storskaliga vattenkraftanläggningar där den installerade effekten överstiger 10 MW. Detta arbete berör larm och dess hantering i de fyra anläggningarna längs Göta älv. LÄS MER