Sökning: "Jimmy Tedenäs"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jimmy Tedenäs.

 1. 1. Utveckling av provmetodik för HVAC på lastbil : - Klimatprovning i vindtunneln CD7

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Björn-Emil Jonsson; Medförfattare Jimmy Tedenäs; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I detta examensarbetet undersöks hur provningen av HVAC på lastbilar skall utföras iklimatvindtunneln CD7 som Scania färdigställer till år 2013. HVAC omfattar kupéuppvärmning,ventilation samt AC och har därmed en stor betydelse för klimatkomforten inne i lastbilshytten. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av provmetodik för HVAC på lastbil : Klimatprovning i klimatvindtunneln CD7

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutet för rymdfysik, Uppsalaavdelningen;

  Författare :Jimmy Tedenäs; Björn-Emil Jonsson; [2011]
  Nyckelord :CWT; test methodology; HVAC; climatic testing; Klimatvindtunnel; HVAC; provmetodik; klimatprovning;

  Sammanfattning : The issue about how Scania shall perform HVAC tests in the climatic wind tunnel CD7, which Scania is about to complete by year 2013, has resulted in four test methods for truck HVAC and also a test method structure. The test methods have been chosen to focus on sun, snow and rain simulations. LÄS MER