Sökning: "Jimmy Tran"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Jimmy Tran.

 1. 1. Inverkan av värmesystem på termisk komfort i ett flerbostadshus med hänsyn till energianvändning

  Master-uppsats, KTH/Installations- och energisystem; KTH/Installations- och energisystem

  Författare :Adrian Larek; Jimmy Tran; [2015]
  Nyckelord :low energy houses; multifamily residential building; thermal comfort; heating systems; optimization; flerbostadshus; lågenergihus; termisk komfort; värmesystem; optimering;

  Sammanfattning : Inomhusklimatet har en avgörande roll för människans hälsa och välmående då människor befinner sig inomhus i nästan halva sitt liv. Det finns flera aspekter till hur det ska erhållas ett bra inomhusklimat men de mer betydelsefulla aspekterna är både god luftkvalitet och termisk komfort. LÄS MER

 2. 2. Dimensionering av en bågbro i trä - jämförelse av handberäkningar och Finita Element Metoden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Väg- och vattenbyggnad (CI); Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik

  Författare :Jimmy Tran; Anh Tuan Tran; [2012]
  Nyckelord :Arch bridge; timber bridge; stress laminated timber deck; FEM; hand calculation; plate model; shell element; frame element solid element.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In the past it was common to build in timber but in the last 150 years, steel and concrete in particular have been the dominating material in bridge-buildings. This is mainly due to not having mastered the timber construction to the same extent as steel and concrete. LÄS MER

 3. 3. Energieffektivisering - En studie om lättbetonghus

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur

  Författare :Jimmy Tran; Mohammaddin Nezami; [2010]
  Nyckelord :energieffektivisering; energianvändning; isolering; lättbetong; lcc; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Energy efficiency - A study of autoclaved aerated concrete In recent years there have been several studies and investigations that have shown that 40% of the total energy use in Sweden is used for heating, hot water and electricity in buildings. Building houses that are more energy efficient, you reduce the energy use which positively affects the environment and the economy. LÄS MER