Sökning: "Jinwoo Yu"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jinwoo Yu.

 1. 1. An application that creates loops out of audio recordings

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och Informationsteknik; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Jinwoo Yu; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En applikation för mobila enheter skapades för en målgrupp som bestod av barn i åldern 6–10 år. Applikationen ingick som en del av en större applikation som hette Clappen, som bestod av flera mindre applikationer. LÄS MER

 2. 2. En applikation som skapar slingor av ljudinspelningar

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och Informationsteknik; Linköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Jinwoo Yu; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En applikation för mobila enheter skapades för en målgrupp som bestod av barn i åldern 6–10 år.Applikationen ingick som en del av en större applikation som hette Clappen, som bestod av fleramindre applikationer. LÄS MER