Sökning: "Joachim Ahlenbäck"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Joachim Ahlenbäck.

 1. 1. Extrem brandbelastning i bostadsmiljö

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Emma Axelsson; Joachim Ahlenbäck; [2015]
  Nyckelord :Fire load; hoarders; hoarding; building regulation; fully developed fire; temperature; dwellings; social service; property owner; brandbelastning; patologiska samlare; byggregler; fullt utvecklad brand; temperatur; bostäder; socialtjänst; fastighetsägare; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This rapport investigates hoarding in Sweden from a fire safety perspective. The aim is to help people, who will meet people suffering from pathological collecting. A study of articles that touched hoarding was made and temperature calculations were done. LÄS MER

 2. 2. Brandteknisk riskvärdering, Akademiska Barnsjukhuset I Uppsala

  L3-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Josefin Haglund; Niklas Berg; Joachim Ahlenbäck; Caroline Carlheim; [2014]
  Nyckelord :Fire Safety evaluation; Uppsala University Children’s hospital; evacuation; fire scenarios; risk; critical conditions; ERM; CFAST; DETACT; fire safety.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This report is a fire safety evaluation of Uppsala University Children’s hospital which is the largest part of the course Fire safety evaluation VBR054 at Lund University. The report is focused on identifying the current risks. This was accomplished by using various computer programs, experiments and hand calculations. LÄS MER