Sökning: "Joachim Klang"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Joachim Klang.

  1. 1. Hållbar stadsutglesning. Om människors inköpsresor och färdmedelsval före och efter etableringen av Allum köpcentra

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

    Författare :Joachim Lindström; Martin Oresjö; [2013-06-26]
    Nyckelord :STADSUTGLESNING; HÅLLBARHET; STADSUTVECKLING; PARTILLE; INKÖPSRESOR; SEMIURBAN; URBAN SPRAWL; SUSTAINABILITY; URBAN DEVELOPMENT; PARTILLE; SHOPPING TRIPS; SEMI-URBAN;

    Sammanfattning : External shopping malls in the context of urban sprawl have, according too much of the previous research, had a negative connotation when it comes to urban planning and a sustainable society. In recent years, some of this research on the issue has changed course towards that it might be some positive opportunities and elements in this development, given that it follows certain patterns. LÄS MER