Sökning: "Joachim Wegman"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Joachim Wegman.

 1. 1. Beskrivningen av de faktorer som utgör goodwill : En studie av de noterade bolagens rörelseförvärv 2015

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Sandra Fogenstad Renard; Joachim Wegman; [2017]
  Nyckelord :Goodwill; IFRS 3 B64; Qualitative Factors; Goodwill; IFRS 3 B64; Qualitative Factors; Goodwill; IFRS 3 B64; kvalitativa faktorer;

  Sammanfattning : Problemställning: IFRS 3 ersatte IAS 22 år 2005. Det innebär att bolag, för varje rörelseförvärv, ska beskriva faktorerna i förvärvad goodwill. Samtidigt visar studier att beskrivningar är så bristfälliga att de försvårar intressenters bedömningar av framtida värdenedgångsprövningar. LÄS MER

 2. 2. Varför ska vi straffa? En tolkning, värdering och analys av de moraliska rättfärdigandena för straff

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenAvdelningen för kulturvetenskaper, KVA

  Författare :Joachim Wegman; [2013]
  Nyckelord :philosophy of law; punishment; bentham; kant; hart; rättsfilosofi; straff; bentham; kant; hart;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen behandlar det delområde inom rättsfilosofin som benämns straffteori och i det här fallet vad som rättfärdigar straff utifrån frågan om varför vi ska straffa. Frågan behandlas genom särskiljandet av juridiskt- och moraliskt straff samt straffteoretisk tolkning, värdering och analys. LÄS MER