Sökning: "Joacim Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Joacim Andersson.

 1. 1. En kvalitativ intervjustudie om hur gymnasielärare i idrott och hälsa arbetar med friluftsliv i skolan.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen Idrottsvetenskap (IDV)

  Författare :John Eriksson; Fredrik Carlsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Författare: Fredrik Carlsson och John Eriksson Handledare: Joacim Andersson Nyckelord: Friluftsliv, idrott och hälsa, kunskaper, skolundervisning Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur gymnasielärare pratar om friluftsliv i undervisning inom skolämnet idrott och hälsa för att identifiera vilka kunskaper som förmedlas i friluftsliv. Metod: Studien är utformad med en kvalitativ metod och baseras på tidigare forskning samt fem semistrukturerade intervjuer med verksamma lärare i idrott och hälsa på gymnasieskolor. LÄS MER

 2. 2. DIGITAL HR. : Är Personalvetare digitalt undernärda?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Björn Andersson; Joacim Westin; [2018]
  Nyckelord :Digital HR; matchningen; IKT; HRIS; e-HRM; digitalisering; utbildningssystemet; HR-system samt masterdata.;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka vilken kompetens HR-anställda innehar kopplat till digital HR, vilka kunskaper de efterfrågar för att möta digitalisering och hur Personalvetarprogram matchar arbetsmarknaden. Metoden hade en kvalitativ ansats och empirin inhämtades genom semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Hosting Capacity of a Low-Voltage Grid : Development of a Simplified Model to be used in future Solar Roadmaps

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Jonas Andersson; Vendela Bernström; Joacim Törnqvist; [2017]
  Nyckelord :solar roadmap; hosting capacity; PV power; PV system; overvoltage; low-voltage grid; self-consumption;

  Sammanfattning : The purpose of this bachelor thesis is to assess whether it is possible to create a simplified model that estimates the hosting capacity of a low-voltage grid. The Simplified model is compared with a more elaborate model created by the Built Environment Energy Systems Group (BEESG) at Uppsala University. LÄS MER

 4. 4. Den Onde, Den Gode, Den Sminkade ...och de tre små strategierna

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Joacim Björk Andersson; Natalie Raderius; [2014]
  Nyckelord :Sustainability; Multinational Corporation MNC ; Globalization; Discourse; Discourse analysis; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sustainability is frequently communicated throughout the society as it’s perceived to represent something positive and desirable. Sustainable actions are supposed to serve for the good of society but the fact that the term is difficult to comprehend is problematic. LÄS MER

 5. 5. Missing Data in Value-at-Risk Analysis : Conditional Imputation in Optimal Portfolios Using Regression

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Joacim Andersson; Henrik Falk; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A regression-based method is presented in order toregenerate missing data points in stock return time series. The method usesonly complete time series of assets in optimal portfolios, in which the returnsof the underlying tend to correlate inadequately with each other. LÄS MER