Sökning: "Joacim Zetterberg Friberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Joacim Zetterberg Friberg.

  1. 1. Rytmen i skolan : En historisk analys av rytmbegreppetsplats i musikämnets kursplaner

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

    Författare :Joacim Zetterberg Friberg; [2012]
    Nyckelord :rytm; musik; läroplan; Gadamer; hermeneutik;

    Sammanfattning : I vårt västerländska samhälle där musik är en stor del av mångas vardagliga liv, glöms ibland musikens grundläggande byggstenar bort. Rytmen är en av dessa byggstenar. Uppsatsens innehåll behandlar rytm som begrepp, läroplanshistorik samt en kvalitativ textanalys av svenska skolans kursplaner i musik mellan 1962-2011. LÄS MER