Sökning: "Joakim Åkesson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Joakim Åkesson.

 1. 1. Development of a system protection model against voltage collapse in PSS/E

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för energi och miljö

  Författare :David Stenberg; Joakim Åkesson; [2016]
  Nyckelord :Voltage stability; Voltage stability indicators; Impedance stability index ISI ; Transmission path stability index TPSI ; PSS E; System protection relay model; Automatic voltage regulator AVR ; Load shedding;

  Sammanfattning : This thesis investigates voltage instability leading to voltage collapse in PSS/E andhow such scenario can be prevented by the use of a system protection model whichhas been proposed and developed in this thesis. The model sees the system as awhole and can initiate a system protection response based on a voltage stabilityindicator in parallel with signals from over excitation limiters (OELs). LÄS MER

 2. 2. Vad sägs om idrott? Den idrottspolitiska diskursen ur ett sociologiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Joakim Åkesson; [2005]
  Nyckelord :Sociologi; Idrott; Politik;

  Sammanfattning : En analys av den idrottspolitiska diskursen i Sverige. Med utgångspunkt i Pierre Bourdieus sociologi... LÄS MER