Sökning: "Joakim Åkesson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Joakim Åkesson.

 1. 1. Faktorer som påverkar effektiviteten av en anläggningslayout med avseende på säkerhet, arbetsmiljö och ekonomi : En fallstudie på Volvo CE i Braås

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :André Virdebrant; Joakim Åkesson; [2020]
  Nyckelord :Logistik; anläggningsplanering; materialhantering; lean; material- och produktionsstyrning;

  Sammanfattning : I dagens samhälle växer kraven på högre leveransprecision och defektfria produkter. För att uppnå det krävs det att företag arbetar kontinuerligt med sitt materialflöde samt anpassar sin materialhantering till sin produktion. LÄS MER

 2. 2. Vuxnas erfarenheter av att leva med diabetestyp 1 : The experience of adults living with type 1 type 1 diabetes

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Joakim Ahlén; Gustav Åkesson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Vad sägs om idrott? Den idrottspolitiska diskursen ur ett sociologiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Joakim Åkesson; [2005]
  Nyckelord :Sociologi; Idrott; Politik;

  Sammanfattning : En analys av den idrottspolitiska diskursen i Sverige. Med utgångspunkt i Pierre Bourdieus sociologi... LÄS MER