Sökning: "Joakim Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 86 uppsatser innehållade orden Joakim Andersson.

 1. 1. Things just got personal : En kvalitativ studie om konsumentersuppfattning av personaliserad marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Joakim Andersson; Andreas Aretakis; [2019]
  Nyckelord :personaliserad marknadsföring; annonsering; OBA; passform; transparens; integritet; S-O-R;

  Sammanfattning : Genom åren har marknadsföring gått från att endast handla om generell informering kring varor och tjänster till att via digital marknadsföring och tillhörande tillvägagångssätt skapa högt personaliserad annonsering för individuella konsumenter. Med en högre grad av personalisering kan dock annonseringen uppfattas som påträngande vilket kan leda till integritetsoro hos konsumenten. LÄS MER

 2. 2. Produktionsrelaterad förändring för ett bättre logistiskt flöde med mänsklig hänsyn : En fallstudie på PEPAB Produktionspartner AB

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Joakim Gruvman; Johan Andersson; [2019]
  Nyckelord :Logistical Flow; Logistical Factors; Change factors; internal logistics; internal transports; Production layout.; Logistiskt flöde; logistiska faktorer; förändringsfaktorer; intern logistik; interna transporter; produktionslayout.;

  Sammanfattning : Background: The business world is in constant change, which means that businesses must be able to adapt to these changes and constantly improve. The research field on how businesses should achieve a smart material supply is small, which emphasizes the importance of studying how a company can change its production layout to improve its internal logistics. LÄS MER

 3. 3. Effekten av IAS 19 för värderingsmodellernas prognostiseringsförmåga och det observerade aktiepriset

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Jesper Andersson; Joakim Söderqvist; [2019]
  Nyckelord :IAS 19; Employee benefits accounting; Stock price valuation models; Prediction errors; IAS 19; Förmånsredovisning; Aktievärderingsmodeller; Prognostiseringsfeltermer;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats testar förmånsredovisningen IAS 19 på marknadens observerade aktiepris för företag listade på OMX30. Syftet är att analysera effekten av IAS 19R på tre absoluta aktievärderingsmodeller, diskonterade kassaflödesmodellen, utdelningsdiskonteringsmodellen och residualvinstmodellen. LÄS MER

 4. 4. Digitalization Strategies in the Banking Industry : A study among Swedish banks

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Joakim Andersson; Axelina Boström; [2019]
  Nyckelord :Digitalization; Bank industry; Digital Banking;

  Sammanfattning : Problem The banking industry is changing with new technologies and the financial sector is exposed to the strong pressure of change. All this appearing as a result of the ongoing digitalization. Purpose The purpose of this thesis is to gain a deeper understanding of how Swedish banks internally work with digitalization. LÄS MER

 5. 5. En systematisk litteraturstudie om hur män påverkas efter radikal prostatektomi

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Joakim Ernsén; Saimon Andersson; [2019]
  Nyckelord :Prostatacancer; hälsa; upplevelse; radikal prostatektomi; systematisk litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män idag. En vanlig behandling är radikal prostatektomi (RP), där prostatakörteln kirurgiskt avlägsnas. Ingreppet kan medföra komplikationer som påverkar mannens dagliga liv. Syftet med denna studie var att undersöka hur män påverkas efter RP. LÄS MER