Sökning: "Joakim Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 88 uppsatser innehållade orden Joakim Andersson.

 1. 1. The power of in-store technology : A qualitative study about how in-store technology creates value for Swedish retail companies and their customers.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Joakim Andersson; Linus Runesson; Casper Svensson; [2020]
  Nyckelord :Convenience; Customer engagement; Customer experience; Customer value; Frontline employees; In-store technology;

  Sammanfattning : With an ongoing development in technology, retailers faces new challenges in terms of higher customer expectations. To meet these expectations, retail companies can use in-store technology to enhance the shopping experience and to create more value. LÄS MER

 2. 2. Representationsformer i algebrans värld : En läromedelsanalys om representationers progression i år 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för matematik och ämnesdidaktik

  Författare :Joakim Andersson; [2020]
  Nyckelord :Algebra; Läromedel; Progression; Representationsformer;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att analysera olika läromedels uppbyggnad och struktur med fokus på representationsformernas progression i kunskapsområdet algebra. Anledningen till att studien handlar om just detta är för att algebra är ett väldigt viktigt område i matematiken för att förbereda elever för framtida matematiska områden. LÄS MER

 3. 3. Strokepatienters uppfattning om arbetsterapeutisk uppföljning : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering; Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Joakim Gustafsson; Markus Andersson; [2020]
  Nyckelord :Arbetsterapi; bemötande; delaktighet; stroke; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund Stroke är ett samlingsnamn för de tillstånd som minskar blodcirkulationen i hjärnan vanligtvis blodpropp eller hjärnblödning. Konsekvenser av en stroke kan resultera i svårigheter i aktivitetsutförandet. LÄS MER

 4. 4. Things just got personal : En kvalitativ studie om konsumentersuppfattning av personaliserad marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Joakim Andersson; Andreas Aretakis; [2019]
  Nyckelord :personaliserad marknadsföring; annonsering; OBA; passform; transparens; integritet; S-O-R;

  Sammanfattning : Genom åren har marknadsföring gått från att endast handla om generell informering kring varor och tjänster till att via digital marknadsföring och tillhörande tillvägagångssätt skapa högt personaliserad annonsering för individuella konsumenter. Med en högre grad av personalisering kan dock annonseringen uppfattas som påträngande vilket kan leda till integritetsoro hos konsumenten. LÄS MER

 5. 5. Produktionsrelaterad förändring för ett bättre logistiskt flöde med mänsklig hänsyn : En fallstudie på PEPAB Produktionspartner AB

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Joakim Gruvman; Johan Andersson; [2019]
  Nyckelord :Logistical Flow; Logistical Factors; Change factors; internal logistics; internal transports; Production layout.; Logistiskt flöde; logistiska faktorer; förändringsfaktorer; intern logistik; interna transporter; produktionslayout.;

  Sammanfattning : Background: The business world is in constant change, which means that businesses must be able to adapt to these changes and constantly improve. The research field on how businesses should achieve a smart material supply is small, which emphasizes the importance of studying how a company can change its production layout to improve its internal logistics. LÄS MER