Sökning: "Joakim Bengtsson"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden Joakim Bengtsson.

 1. 1. ”Man får lirka”. : En kvalitativ studie om hur omsorgspersonal förhåller sig till samtycke när de arbetar med personer med demens.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Isabelle Bengtsson; Louise Blomberg; [2018]
  Nyckelord :carer; consent; dementia; elderly care; omsorgspersonal; samtycke; demens; äldreomsorg;

  Sammanfattning : The aim of this study was to get an increased understanding regarding how carers relate to consent while working with people who has dementia. The study asks the following questions: How does the carers understand the concept of consent associated with giving care to people with dementia? What is considered by the carers in connection to consenting to caregiving by people with dementia? And lastly, how does consent mediate between carers and people with dementia? It had a hermeneutic and qualitative scientific approach. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av stress inom akutsjukvård

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sebastian Bengtsson; Joakim Fa; [2018]
  Nyckelord :Akutsjukvård; stress; stressorer; sjuksköterskor; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Akutsjukvård är en varierande arbetsplats där högt patientflöde, tidsbrist och påfrestande situationer är vanligt förekommande, sjuksköterskor vårdar människor som lider av en kritisk skada eller sjukdom där utgången kan bli fatal. Sjuksköterskan måste ha full kontroll och överblick för alla patienter för att snabbt uppmärksamma om en patients tillstånd försämras. LÄS MER

 3. 3. Vad i den grafiska spelmiljön påverkar spelarens problemlösning i spelet Brothers: A tale of two sons?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Joakim Bengtsson; Jessica Nyberg; [2016]
  Nyckelord :Miljö; interagerbara objekt; problemlösning;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker hur miljön i spelet Brothers: A tale of two sons (Starbreeze Studios, 2013) tolkas av spelarna. Studien fokuserar på spelmiljön och hur grafik med interagerbara objekt tolkas och hur spelaren lägger märke till objekten. En kvalitativ undersökning genomfördes där fyra personer intervjuades. LÄS MER

 4. 4. Klicka med konsumenten : En kvantitativ studie om hur annonsinnehåll och förtroende till annonsören påverkar svenska konsumenters attityder till företags annonser på social medier

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Bengtsson Joakim; Kristiansson Linus; [2016]
  Nyckelord :svenska konsumenter; attityder; sociala medier; annonser; annonsinnehåll; förtroende till annonsören;

  Sammanfattning : Författare: Joakim Bengtsson och Linus Kristiansson Handledare: Joachim Timlon Examinator: Bertil Hultén Kurs: Examensarbete i marknadsföring för Civilekonomprogrammet, 30 högskolepoäng, Företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet Kalmar, 4FE63E, Vårtermin 2016. Rapportens titel: Klicka med konsumenten - En kvantitativ studie om hur annonsinnehåll och förtroende till annonsören påverkar svenska konsumenters attityder till företags annonser på social medier Frågeställning: Hur påverkar annonsinnehåll och förtroende till annonsören svenska konsumenters attityder till företags annonser på sociala medier? Syfte: Huvudsyftet med detta examensarbete är att förklara och analysera hur annonsinnehåll och förtroendet till annonsören påverkar svenska konsumenters attityder till företags annonser på sociala medier. LÄS MER

 5. 5. Lärarens roll i återkopplingen - En studie i elevers uppfattningar av det sociokulturella perspektivet i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Joakim Bengtsson; [2016]
  Nyckelord :återkoppling; det sociokulturella perspektivet; relationell pedagogik; formativ bedömning; motivation; IKT; lärplattformar;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka om motsättningen mellan det sociokulturella perspektivet och den relationella pedagogiken i lärarens roll uppfattas av elever i återkopplingssammanhang rörande engelskundervisning. Studien redogör för det sociokulturella perspektivets influens i utformningen av den svenska skolans läroplaner. LÄS MER