Sökning: "Joakim Bergdahl"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Joakim Bergdahl.

 1. 1. Asynchronous Advantage Actor-Critic with Adam Optimization and a Layer Normalized Recurrent Network

  Master-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Joakim Bergdahl; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : State-of-the-art deep reinforcement learning models rely on asynchronous training using multiple learner agents and their collective updates to a central neural network. In this thesis, one of the most recent asynchronous policy gradientbased reinforcement learning methods, i.e. LÄS MER

 2. 2. Quantitative Analysis of Physical and Statistical Properties of Flocks.

  Kandidat-uppsats, KTH/Teoretisk fysik; KTH/Teoretisk fysik

  Författare :Joakim Bergdahl; Lars Almgren; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Flocking behavior is a common phenomenon in nature in the form of, for instance, flocksof birds or schools of fish. Making the assumption that the members of a flock can beconsidered a system of interacting particles it is possible to use methods from statisticalphysics to quantitatively analyze flocks and their properties. LÄS MER

 3. 3. Kan man tänka på ett annat sätt? : En kvalitativ studie om patienters upplevelser av mentaliseringsbaserad terapi

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Joakim Bergdahl; Johan Ulfsparre; [2012]
  Nyckelord :Mentaliseringsbaserad terapi; borderline; upplevelser;

  Sammanfattning : Mentaliseringsbaserad terapi (MBT) har under de senaste åren fått stor genomslagskraft i Sverige och flera MBT-behandlingar har upprättats i landet. Mentalisering innebär förmågan att förstå sig själv utifrån känslor, intentioner och tankar. LÄS MER

 4. 4. Varumärkets betydelse i konkurrensstrategin - En studie om hur marknadsledande varumärkesleverantörer möter konkurrensen från EMV

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Niklas Bergdahl; Marcus Thorsheim; Joakim Bengtsson; [2007]
  Nyckelord :dagligvaruhandel; emv; konkurrensstrategi; leverantör; varumärke; Trade; Handel; Business and Economics;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att utifrån konkurrensstrategi och varumärke skapa en djupare förståelse för hur marknadsledande varumärkesleverantörer möter konkurrensen från EMV. Vi har arbetet efter en kvalitativ forskningsansats, med en undersökning i form av intervjuer med både personal på marknadsavdelningarna hos fyra marknadsledande leverantörer i dagligvaruhandeln. LÄS MER