Sökning: "Joakim Bergensand"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Joakim Bergensand.

  1. 1. Verksamhetsutveckling rörande produktframtagning och CE-märkning

    M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

    Författare :Joakim Bergensand; Firat-Yekta Capar; [2022]
    Nyckelord :Value streaming mapping; ; Business development; Organizational structure; Lean; CE marking; 7 1 waste; Tree diagram; Värdeflödesanalys; Verksamhetsutveckling; Organisationsstruktur; Lean; CE-märkning; 7 1 slöserier; Träddiagram;

    Sammanfattning : Det här är ett examensarbete inom Industriell Ekonomi och Produktion som handlar om MTR Techs verktygsframtagningsprocess där det saknas ett standardiserat arbetssätt. Företaget har haft problem med kvalitetsdifferenser vid produktframtagningsprocessen av inköpta och egentillverkade verktyg, likaså är de i behov av en lathund för CE-märkning, därav uppkomsten av detta examensarbete. LÄS MER