Sökning: "Joakim Bergsten"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Joakim Bergsten.

 1. 1. Klimatpåverkan från privat konsumtion i svenska kommuner - Vad kan Helsingborgs stad göra för att främja en hållbar privat konsumtion ur ett klimatperspektiv?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Joakim Bergsten; [2017]
  Nyckelord :Sustainable Private Consumption; Municipal influence on Sustainable Private Consumption; Climate Impact of Consumption; Measures for Sustainable Private Consumption in Helsingborg; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The Swedish Environmental Protection Agency has come to the conclusion that Sweden must cut their greenhouse gas emissions by around 80 % until the year 2050 for it to be possible to meet the climate targets set by the UN. This study aims to show what role the municipalities in Sweden play in the transition of the society to sustainable levels of emissions, focusing on private consumption. LÄS MER

 2. 2. Designutmärkelser - Designutmärkelsers effekter på vinnande företag, sett ur företagets perspektiv, med fokus på den externa och interna konkurrenskraften.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Joakim Bergsten; Helena Ousbäck; Susanna Karlsson; [2009]
  Nyckelord :Design; design management; designutmärkelser; konkurrensfördel; intern och extern konkurrenskraft.; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Designutmärkelser- Designutmärkelsers effekter på vinnande företag, sett ur företagets perspektiv, med fokus på den externa och interna konkurrenskraften. Seminariedatum: 2009-01-16. Ämne/Kurs: FEKK01, Examensarbete kandidatnivå, 15 poäng. Författare: Joakim Bergsten, Susanna Karlsson och Helena Ousbäck. LÄS MER