Sökning: "Joakim Carbonnier"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Joakim Carbonnier.

 1. 1. The Arab Spring and its different outcomes: Explaining the variation in the state of democratisation

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen; Lunds universitet/Master of Science in Global Studies; Lunds universitet/Graduate School

  Författare :Joakim Carbonnier; [2013]
  Nyckelord :Arab Spring; Democratisation; Modernisation theory; Huntington; Quantitative; Jordan; Lebanon; Morocco; Egypt; Tunisia; Yemen; Monarchy; Economic Growth; Economic Failure; Arab World; MENA; Democracy; North Africa; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The theme of this study is the Arab Spring and democratisation. The Arab Spring affected every country in the region very differently. This study aims to explain the variation of the state of democratisation in the different countries, as well as identify the factor(s) behind this variation. LÄS MER

 2. 2. The decision behind Diplomatic Recognition: A quantitative study of Taiwan and Kosovo

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Joakim Carbonnier; [2010]
  Nyckelord :Recognition; Kosovo; Quantitative Method; Logistic Regression Analysis; Liberalism; Taiwan; Diplomacy; De facto States; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This study is about diplomatic recognition, and why some states have not received full diplomatic recognition from the international community. The central research-problem focuses on the factors that affect a state's foreign policy decision not to recognize other states. LÄS MER

 3. 3. Om inbördeskrig

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Joakim Carbonnier; Fredrik Carlsson; [2009]
  Nyckelord :Lingvistisk Fraktionalisering; Autonoma regioner; Inbördeskrig; Kvantitativ; Etnisk Fraktionalisering; Konflikter; Religiös Fraktionalisering; Inomstatliga Konflikter; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den här studiens syfte är att bidra till teoriutveckling inom området som berör inomstatliga väpnade konflikters varaktighet. Vi ställer elva hypoteser om hur olika variabler påverkar inomstatliga väpnade konflikters varaktighet som vi sedan analyserar kvantitativt. En del av hypoteserna är kopplade till Colliers (et al. LÄS MER