Sökning: "Joakim Carlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Joakim Carlsson.

 1. 1. Hot, löften och alliansfrihet : En fallstudie av den svenska alliansfriheten 2008-2017

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Mattias Johnsson; Joakim Carlsson; [2018]
  Nyckelord :Sweden; alliance freedom; military alliances; military cooperation; threats; power; perception; Sverige; alliansfrihet; militära allianser; militära samarbeten; hot; makt; perception;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka den svenska utrikes- och säkerhetspolitiken i skenet av ett allt mer spänt omvärldsläge. Vi vill undersöka de bakomliggande faktorerna till den svenska alliansfria hållningen i perioden 2008-2017, där Sverige ingår militära samarbeten och gör tydliga solidaritetsförklaringar men samtidigt stint håller fast vid alliansfriheten. LÄS MER

 2. 2. Kvalificerade personaloptioner : en analys ur ett likformighets- och neutralitetsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Joakim Carlsson; [2017]
  Nyckelord :Skatterätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Employer Branding i offentlig sektor: Initial påverkan av imagearbete för rekrytering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Joakim Carlsson; Vincent Janér; Fredrik Halling; [2017]
  Nyckelord :Employer Branding; Brand Image; Brand Personality; Organisatorisk Legitimitet; Fokusgrupper; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att skapa ökad förståelse för hur nya image- och varumärkesbyggande aktiviteter initialt påverkar statliga arbetsgivares rekryteringsförutsättningar. Metod: En kvalitativ tvärsnittsstudie har genomförts med ett hermeneutiskt förhållningssätt. LÄS MER

 4. 4. Deadly Banquet Creating believable non-player characters

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :JOAKIM SUNDLING; GUSTAV AXELSSON; HAMPUS NILSSON; TOM DAHLÉN; KARIN WIBERGH; MATHIAS CARLSSON; [2016-11-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : NPCs (non-player characters) in computer games are often very predictable and obviously artificial, which might be the result of developers devoting more resources to maintaining high-end graphics instead of creating believable NPCs. With the graphics available today already being very realistic, upgrading the AI (artificial intelligence) controlling the NPCs could be one way of creating a game that differs from the rest. LÄS MER

 5. 5. CloudMAC Frame Prioritization : QoS and routing of IEEE802.11 frames in a Opendaylight controlled network

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Carlsson Joakim; [2015]
  Nyckelord :IEEE 802.11; IEEE 802.11e; IEEE 802.11ae; CloudMAC; OpenFlow; OpenDaylight;

  Sammanfattning : Wireless networks are common in large organisations that can cover multiple floors and buildings. Wireless networks become expensive as they grow and more control and coordination is needed to operate and management them. LÄS MER