Sökning: "Joakim Carlsson"

Visar resultat 6 - 10 av 18 uppsatser innehållade orden Joakim Carlsson.

 1. 6. CloudMAC Frame Prioritization : QoS and routing of IEEE802.11 frames in a Opendaylight controlled network

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Carlsson Joakim; [2015]
  Nyckelord :IEEE 802.11; IEEE 802.11e; IEEE 802.11ae; CloudMAC; OpenFlow; OpenDaylight;

  Sammanfattning : Wireless networks are common in large organisations that can cover multiple floors and buildings. Wireless networks become expensive as they grow and more control and coordination is needed to operate and management them. LÄS MER

 2. 7. ”Serberna säger att vi är turkar, men det är dom som är turkar”. En kvalitativ studie om flyktingskap, integration och trauma

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Philip Söderlind; Mats Persson; Joakim Carlsson; [2013-03-12]
  Nyckelord :trauma; PTSD; kultur; integration;

  Sammanfattning : År 1991 utbröt inbördeskriget i forna Jugoslavien. Kriget pågick fram till 1995. Följderna blev många civila offer, separerade familjer och hundratusentals flyktingar. Till Sverige kom under och efter kriget flyktingar från bland annat Kroatien, Bosnien-Hercegovina och Serbien. LÄS MER

 3. 8. En studie över mediebilden av varumärket Malmö

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Joakim Carlsson; Orlinge Alexander; [2013]
  Nyckelord :City branding; mediebild; strategisk kommunikation; postindustrialism; Malmö; vision; platsmarknadsföring; Science General;

  Sammanfattning : In order to manage the image of a city in a highly medialized world it is important that the key features of the brand is correlating with the overall media image. This paper exams the impact of Malmö Stads vision-report in the media portrayal of the city between 1997-2012. LÄS MER

 4. 9. A parameter estimation method for continuous time dynamical systems based on the unscented Kalman filter and maximum likelihood

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för signaler och system

  Författare :Joakim Carlsson; Carl Nordheim; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 10. Incident Management System

  Kandidat-uppsats, ;

  Författare :Christian Lindeström; Joakim Carlsson; [2011]
  Nyckelord :Incident; Reporting; management; statistics; system; Security; encryption; SharePoint; Web Part; Scrum;

  Sammanfattning : This dissertation for a bachelor project in computer science at Karlstad University will describe how to conquer a challenge suggested by Tieto: How to create a secure Incident Reporting System with a high level of confidentiality and security for the contents. The system should be easy to use and encourage incident reporting, open for changes and statistics gathering, for those with the relevant authority. LÄS MER