Sökning: "Joakim Dahlgren"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Joakim Dahlgren.

 1. 1. The prevalence of extended-spectrum β-lactamase-producing Enterobacteriaceae in urinary isolates from patients visiting a teaching hospital in northern Kerala, India

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för läkarutbildning

  Författare :Joakim Santiago Dahlgren; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Svensk Elitfotboll - hur ser framtiden ut? En kvalitativ studie om den svenska elitfotbollens syn på IdrottsAB och 51-49-spärren

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Joakim Dahlgren; Vilhelm Engström; [2009]
  Nyckelord :fotboll; idrottsAB; allsvenskan; 51-49-spärren; kommersialisering; professionalisering;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vad representanter för den svenska elitfotbollen har för tankar och åsikter kring IdrottsAB och den för Sverige unika 51-49-spärren. Vi har två övergripande frågeställningar i vår undersökning som lyder: Varför har så få allsvenska klubbar valt att bilda IdrottsAB? Hur skulle ett upphävande av 51–49-spärren kunna påverka Allsvenskan och dess klubbar? De teorier som ligger till grund i vår analys är idrottsprofessorn Tomas Petersons begrepp kommersialisering och professionalisering. LÄS MER