Sökning: "Joakim Dahlgren"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Joakim Dahlgren.

 1. 1. Journalistikens inträde på Facebook : den politiserade plattformen med dess engagerade användare och dess engagerande aktörer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Jonatan Westerlind; Petrina Hinas Hondrokoukis; Sebastian Strand; [2019]
  Nyckelord :Social media; Politics; Journalism; Facebook; Interaction Rate; Engagement; Identity; Aftonbladet; Dagens Nyheter; Peter Dahlgren; Anders Johansson; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis studies Marcus Oscarsson, Joakim Lamotte, Dagens Nyheter and Aftonbladet, some of the biggest journalistic actors on Facebook in Sweden, and what kind of political material from them that gets spread and engaged with on Facebook. The thesis also analyze the difference between the private actors Oscarsson and Lamotte and the traditional actors Dagens Nyheter and Aftonbladet and what type of engagement and interactions they get on their Facebook posts. LÄS MER

 2. 2. The prevalence of extended-spectrum β-lactamase-producing Enterobacteriaceae in urinary isolates from patients visiting a teaching hospital in northern Kerala, India

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för läkarutbildning

  Författare :Joakim Santiago Dahlgren; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Svensk Elitfotboll - hur ser framtiden ut? En kvalitativ studie om den svenska elitfotbollens syn på IdrottsAB och 51-49-spärren

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Joakim Dahlgren; Vilhelm Engström; [2009]
  Nyckelord :fotboll; idrottsAB; allsvenskan; 51-49-spärren; kommersialisering; professionalisering;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vad representanter för den svenska elitfotbollen har för tankar och åsikter kring IdrottsAB och den för Sverige unika 51-49-spärren. Vi har två övergripande frågeställningar i vår undersökning som lyder: Varför har så få allsvenska klubbar valt att bilda IdrottsAB? Hur skulle ett upphävande av 51–49-spärren kunna påverka Allsvenskan och dess klubbar? De teorier som ligger till grund i vår analys är idrottsprofessorn Tomas Petersons begrepp kommersialisering och professionalisering. LÄS MER