Sökning: "Joakim Hägg"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Joakim Hägg.

 1. 1. INNEHÅLLSVALIDERING AV DEN SVENSKA VERSIONEN AV CHILD OCCUPATIONAL SELF ASSESSMENT (COSA-S)

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Johanna Silvlin; Joakim Hägg; [2019-06-17]
  Nyckelord :COSA; occupational therapy; validity; self-assessment;

  Sammanfattning : Bakgrund Alla barn har rätt att få delta i aktiviteter som upplevs meningsfulla och viktiga oavsett ålder, förmåga och förutsättningar. Arbetsterapeuten har en viktig uppgift i att möjliggöra detta, oavsett barnets funktionsnivå, då erfarenheter från barndomens aktivitetsliv påverkar den aktivitetsrepertoar som barnen sedan får som vuxna. LÄS MER

 2. 2. Hur arbetar fastighetsmäklare med att förbättraförtroendet för fastighetsmäklarbranschen?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Amar Pasovic; Joakim Hägg; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Energy Performance Contracting -En kvalitativ jämförelse mellan kommunala EPC-projekt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Joakim Hägg; Ragnar Lagerfelt; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Hantering av produktionsbatcher på Spiber Technologies

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Peter Cederberg; Emil Fürstenberg-Hägg; Joakim Karlsson; David Sylvin Majlund; Gustaf Wellhagen; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Argument av stål : Ironi buren av text, musik och rörliga bilder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Joakim Larsson; [2008]
  Nyckelord :musikvideo; retorik; ironi; animation; symboler; kontrapunkt; synkroniseringspunkt;

  Sammanfattning : Denna reflekterande text innehåller teorier och arbetsmetoder jag använt mig av för att kunna skriva en ironisk sångtext, att samarbeta med en extern musikkompositör och att göra en animerad musikvideo.Texten beskriver bakgrunden och mina mål samt förklarar begrepp och teorier som använts under arbetet. LÄS MER