Sökning: "Joakim Håkansson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Joakim Håkansson.

 1. 1. Fritidslärarens syn på brädspel som ett verktyg för kunskapsbildning : en kvalitativ studie om lärares perception av brädspel som pedagogiskt redskap

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Joakim Håkansson; [2019]
  Nyckelord :Board game; leisure; curriculum; artefact; Vygotskij; Piaget; educational tool; Brädspel; Fritidshem; Vygotskij; Piaget; Artefakt; Pedagogiskt; Redskap;

  Sammanfattning : Vygotskijs teorier talade mycket om barns utveckling i leken. Jag har valt att byta ut begreppet “lek” mot “spel”, mer specifikt brädspel, i den kontexten. Med brädspel kan eleverna ta åt sig av teoretiska kunskaper på ett praktiskt sätt. LÄS MER

 2. 2. Införande av standardsystem : Oplanerade och planerade anpassningar i små och medelstora verksamheter

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro universitet

  Författare :Joakim Johansson; Maria Håkansson; [2008]
  Nyckelord :Standardsystem; Anpassningar;

  Sammanfattning : I företagsvärlden blir standardsystem ett allt mer förkommande val vid anskaffning av nya affärssystem. Utredningen behandlar applikationskategorin löneberäkningar som är nationellt beroende. Det är en kategori som styrs av avgifter och lagar som är nationella och kräver regelbundna uppdateringar. LÄS MER