Sökning: "Joakim Hedberg"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Joakim Hedberg.

 1. 1. Konstruktion av lagerlösning till en TFM generator för vindkraft

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Joakim Hedberg; Per Rundström; [2019]
  Nyckelord :Ball bearing; Generator; PFM; TFM; Wind power.; Generator; Kullager; PFM; TFM; Vindkraft;

  Sammanfattning : Detta kandidatexamensarbete syftar till att konstruera ett förslag på en lagerlösning till en generator av typen TFM [1], utvecklad av Anders Hagnestål vid KTH, som är tänkt att användas i vind- eller vågkraft. Generatorn alstrar inre elektromagnetiska krafter som ger upphov till påfrestningar på dess konstruktion, inte minst på de kullager som håller generatorns struktur på plats. LÄS MER

 2. 2. Trycktvärbalk

  Kandidat-uppsats, KTH/Lättkonstruktioner; KTH/Lättkonstruktioner; KTH/Lättkonstruktioner; KTH/Lättkonstruktioner; KTH/Lättkonstruktioner

  Författare :Therese Ek; Ann-Sofie Hedberg; Nick Salavati; Christian Slettebo; Joakim Söderberg; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En konceptanalys för en tvärbalk med integrerad tryckluftstank byggd i fiberkomposit för en lastbil har tagits fram. Syftet har varit att reducera vikt samt spara utrymme. Arbetet har beställts av Scania och utförts som ett kandidatexamensarbete i Lättkonstruktioner vid KTH. LÄS MER

 3. 3. Western på ett nytt sätt : NO COUNTRY FOR OLD MEN som western?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Estetisk-filosofiska fakulteten

  Författare :Joakim Hedberg; [2010]
  Nyckelord :western; No Counrty for Old Men; genre;

  Sammanfattning : This addresses the problems when a film doesn’t easily fit in to one specific genre. Using No Country for Old Men as an example the study analyses the film from a Western perspective. Is it possible to say that it is a western? To determine that, I compare a number of acknowledged westerns, on the basis to list a number of generic conventions. LÄS MER

 4. 4. Ämnesintegration år 7-9 – finns det överhuvudtaget?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning

  Författare :Joakim Hedberg; Gitte Nilsonius; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna undersökning syftar till att ta reda på om man arbetar ämnesintegrerat i år 7-9 i de samhällsorienterade ämnena samt vilka pedagogiska och vetenskapliga teorier/teoretiker man stödjer sin undervisning på I arbetet framgår också vilka möjligheter och/eller svårigheter pedagoger ser med detta arbetssätt samt om de använder sig av det i sin undervisning. För att få svar på frågorna har vi gjort en kvalitativ undersökning i form av åtta intervjuer med fyra kvinnliga samt fyra manliga So-pedagoger på två 7-9 skolor i två skilda kommuner i södra Sverige. LÄS MER