Sökning: "Joakim Hedström"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Joakim Hedström.

 1. 1. Sekvensbryt vs narrativ : En obefogad konflikt?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Joakim Hedström; [2019]
  Nyckelord :sequence breaking; games; narrative; game narrative; interactive fiction; sekvensbryt; spel; narrativ; spelnarrativ; interaktiv fiktion;

  Sammanfattning : Denna rapport utforskar forskningsfrågan hur uppfattar erfarna spelare det avsiktliga utövandet av sekvensbryt i relation till deras upplevande av ett spels narrativ? då granskning av tidigare forskning kring ämnet sekvensbryt väckt frågor kring spelares åsikter om ämnet och huruvida utövandet av sekvensbryt är motsatt viljan att uppleva spelnarrativ. En studie utformades med ändamålet att samla spelares åsikter kring sekvensbryt. LÄS MER

 2. 2. Bedömande vid informationssäkerhetsklassificering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Joakim Marklund; Tomas Hedström; [2019]
  Nyckelord :användarperspektiv; säkerhetsskyddsanalys; säkerhetsskyddslagen; informationssamhället; digitaliseringen; bedömande; informationssäkerhet; informationssäkerhetsklassificering; konsekvent; klassificering; komplext; kontext; beslutsstödsgrupper; 4k; kommunikation; makt; inflytande; mångfald;

  Sammanfattning : Utvecklingen i informationssamhället påverkar i allt större grad Försvarsmaktens verksamhetsprocesser. Det innebär att kraven och förutsättningarna för säkerhetsskydd av IT-system och därmed informationssäkerhetsklassning av handlingar och uppgifter förändras. LÄS MER

 3. 3. Sensory Marketing - Does music influence customers? : Effects of music on customer behaviour, emotions and perceived atmosphere towards a specific product category

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Joakim Hedström; David Högqvist; Christian Piri; [2015]
  Nyckelord :Sensory marketing; service environment; business development; customer behaviour;

  Sammanfattning : Title: Sensory Marketing - Does music influence customers? Effects of music on customer behaviour, emotion and perceived atmosphere towards a specific product category Background A new area of research within the field of marketing have grown since the 2010’s. This type of marketing is called Sensory Marketing and it can be used to trigger subconscious emotions within consumers by using the human senses: sight, hearing, smell, feeling and taste. LÄS MER

 4. 4. Simulation and Assessment of Carbon Capture Processes Applied to a Pulp Mill

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för energi och miljö

  Författare :Joakim Hedström; [2014]
  Nyckelord :CO2 capture; MEA; Rectisol; Selexol; pulp mill; pre-combustion; postcombustion;

  Sammanfattning : Global warming is a serious threat that could have catastrophic effects if emissionsof greenhouse gases are not reduced drastically. This thesis evaluates the suitabilityfor pulp mills to help in reducing these emissions with focus on carbon capture andstorage (CCS) technologies. LÄS MER

 5. 5. Att hitta den bättre vägen : En studie om hur svenska tillväxtföretag arbetar med innovation.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Joakim Hedström; Henrik Thuresson; Emil Jansson; [2014]
  Nyckelord :Innovation; tillväxt; tillväxtsföretag; Ahrens tillväxtslista; Gasell; Gasellföretag;

  Sammanfattning : Gasellföretag utnämns i Sverige av Dagens Industri (2010) och enligt Glenberg (2008) som lyfter statistik från Bolagsverket har 25 procent utav gasellerna lagts ner inom sex år. Gjerlov och Guenther (2012) menar att snabb tillväxt kan leda till interna hinder och kompetensbrist vilket kan få katastrofala konsekvenser. LÄS MER