Sökning: "Joakim Isberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Joakim Isberg.

 1. 1. BusinessIntelligence Systems effekter på sjukvården : Utvecklingoch test av modell

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för data- och systemvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för data- och systemvetenskap

  Författare :Marcus Lindberg; Joakim Isberg; [2019]
  Nyckelord :Business Intelligence Systems; BIS; Effects; Healthcare; Informatics; ; Business Intelligence Systems; BIS; Effekter; Sjukvård; Informatik; ;

  Sammanfattning : The Swedish   healthcare system today has longer queues than before, low treatment rates   and lack of accessibility, treatment and service. Business Intelligence   System (BIS) purpose is to support organizations and businesses in different   types of decision-making that in turn can make the operations more efficient. LÄS MER

 2. 2. Drivkrafter och incitament för fastighetsnära insamling

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Joakim Isberg; Tobias Nordström; [2003]
  Nyckelord :Business and economics; Miljö; återvinning; fastighetsbranschen; fastighetsnära insamling; drivkrafter; incitament; Ekonomi;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige finns en allmän målbild om en långsiktigt hållbar utveckling och för att uppnå denna målbild har lagen om producentansvar instiftats. Som svar på lagstiftningen och för att operationalisera målet om en långsiktigt hållbar utveckling har materialbolag bildats. LÄS MER