Sökning: "Joakim Jönsson"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Joakim Jönsson.

 1. 1. Tränares utbildnings- och kompetensnivå inom ungdomsidrotten. : En kvantitativ studie med fokus att undersöka eventuella samband mellan utbildning och upplevd kompetens

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Joakim Jönsson; [2016]
  Nyckelord :Competence; Education; Coaching; Coach; Kompetens; Utbildning; Tränare; Kompetensnivå; Utbildningsnivå;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idrotten är en viktig del av de flesta barn- och ungdomars liv, för att idrotten ska bli rolig och uppfostrande krävs det att det finns kompetenta ledare som kan ställa upp.Syfte: Den här studien syftar till att undersöka utbildnings- och upplevd kompetensnivå hos tränare för ungdomar 13-16 år. LÄS MER

 2. 2. Är det fördelaktigt att behandlaalla kunder lika? Nej! : En observationsstudie av scriptadebemötanden i detaljhandeln

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi; Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi

  Författare :Joakim Jönsson; Jacob Silverdahl; [2016]
  Nyckelord :service scripts; interaktion; värde; bemötande; kundanpassad service;

  Sammanfattning : Syfte – Uppsatsen syftar till att skapa förståelse kring vilka olika scriptade bemötanden som finns inom detaljhandeln, samt hur den synliga beteenderesponsen ser ut hos kunden och hur det påverkar kundinteraktionen.Design/metod - Studien har utförts genom en kvalitativ ansats, och data har samlats in via dolda observationer. LÄS MER

 3. 3. En oväntad samverkanspartner : Livsmedelsdistributörers uppfattningar om samverkan

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap

  Författare :Joakim Jönsson; Filip Kopparmalms; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Affärssystem i molnet: För- och nackdelar för mikroföretag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Olle Braconier; Joakim Jönsson; Erik Samuelsson; [2015]
  Nyckelord :Fördelar; Nackdelar; Affärssystem; Mikroföretag; Cloud; ERP; Molnet; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Mycket av den litteratur som finns inom området molnbaserade affärssystem beskriver de fördelar samt nackdelar små och medelstora företag får av att använda denna modell jämfört med ett lokalt. Bland annat säger leverantörerna att det finns stora pengar att spara på molnbaserade system medan kritikerna nämner exempelvis säkerhet som en nackdel. LÄS MER

 5. 5. Digitala spel och pojkars språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Joakim Jönsson; David Simonsson; [2014]
  Nyckelord :Digital games; Learning; Creating digital games; Boys experiences of digital games;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om pojkars beskrivningar av att använda digitala spel och hur detta kan bidra till språklig kunskapsutveckling i skolans verksamhet. För att få studiens frågeställningar besvarade har intervjuer med fem pojkar i tio års ålder analyserats med utgångspunkt i socialsemiotiska teorier och begrepp. LÄS MER