Sökning: "Joakim Jensen"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Joakim Jensen.

 1. 1. En jämförelse av GDPR-implementering i svenska småbolag kontra EU. : Går Sverige mot trenden?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :André Jensen; David Hyckenberg Mattson; Joakim Söllvander; [2022]
  Nyckelord :GDPR; dataskyddsförordningen; personuppgiftshantering; personuppgiftslagen; etiskt datahanterande; informationssäkerhet.;

  Sammanfattning : Enligt den senaste europeiska statistiken ökar antalet anmälningar om personuppgiftsincidenter markant, 28 procent åren 2019 - 2020. Emellertid har Sverige under samma tidsperiod en nedåtgående utveckling på 4 procent. LÄS MER

 2. 2. Integration i fritidshem : Fritidspedagogers syn på arbete med integration av nyanlända elever

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Joakim Starborg; Mikael Jensen; [2017]
  Nyckelord :Elev; Fritidshem; Integration; Nyanländ;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka vad fritidspedagoger säger om hur de arbetar med integration av nyanlända elever. Detta mot bakgrunden att många människor, under de senaste decennierna, sökt sig till Sverige av olika anledningar. LÄS MER

 3. 3. Läromedel i praktiken - En enkätundersökning av gymnasielärares val av läromedel i ljudproduktion och musikproduktion.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Joakim Jensen; [2014]
  Nyckelord :selecting teaching materials; teaching materials; music education; utbildningsvetenskap educational sciences; musikpedagogik; egenproducerade läromedel; gymnasielärare; läromedelsval; läromedel; musikproduktion; ljudproduktion; music production; audio production; upper secondary school; self-made teaching materials; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att visa på en breddad syn på begreppet läromedel samt att ge en bild av vilka typer av läromedel lärare på gymnasieskolor i Skåne arbetar med i kurserna ljudproduktion 1 och 2 och musikproduktion 1 och 2. Undersökningen genomfördes med en webbaserad enkät innehållande både öppna och slutna frågor vilket har resulterat i data med både kvalitativ och kvantitativ karaktär. LÄS MER

 4. 4. The roles of information systems augmenting ecological sustainability

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Andreas Jensen; Joakim Leufstedt; [2011]
  Nyckelord :information systems; ecological sustainability; Green IS; Green IT; institutional theory; Science General;

  Sammanfattning : There is a limited amount of research regarding the use of information systems (IS) augmenting organizations ecological sustainable initiatives. While the field of Green IT somewhat has been studied, Green IS has not received the same attention in scientific research. LÄS MER

 5. 5. Shamanism - Att färdas mellan de kosmiska planen : En introduktion till Mircea Eliades filosofi samt till Åke Hultkrantz och Carl Johan Gurts religionsfenomenologiska forskning.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för genus, kultur och historia

  Författare :Max Joakim Mouritzen Jensen; [2010]
  Nyckelord :Mircea Eliade; religionsfenomenologi; homo religiosus; helig; profan; shaman; Åke Hultkrantz; Carl Johan Gurt;

  Sammanfattning : This essay is a work on Mircea Eliades's interpretation of the religious human understood as "homo religiosus" and the role of the shaman from the Eliade perspective. In Eliade human existence consists of a dichotomy between the sacred and the profane. LÄS MER