Sökning: "Joakim Kahn"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Joakim Kahn.

  1. 1. Arenabyggens finansiering : En studie av Swedbank Arena och Stockholmsarenan

    Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

    Författare :Daniel Backström; Joakim Kahn; [2011]
    Nyckelord :Arenor; finansiering;

    Sammanfattning : Det har skett ovanligt många arenabyggen i Sverige under den senaste tioårsperioden då kraven från elitklubbarna blivit allt högre på arenornas utformning, standard och säkerhet. Då det byggts arenor i olika storlekar över hela Sverige är det ett intressant ämne att titta närmare på hur finansieringen ser ut bakom arenabyggena och vilka det är som investerar i arenor. LÄS MER